OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Za nami VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami! [RELACJA]

Grafika przedstawia uczestników wydarzenia.
21.10.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
21.10.2021

W środę 20 października 2021 r. w formie zdalnej odbył się VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami. Temat spotkania to „Droga do niezależnego życia – jak działać aby osiągnąć cel?". Konwent tłumaczony był na język migowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Pomorskiego, natomiast jednym z organizatorów był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

Bogaty program

W bogatym programie wydarzenia, które otworzyli mec. Katarzyna Heba oraz prof. Marek Wysocki i do którego wprowadziła Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego – Agnieszka Kapała Sokalska, znalazły się trzy panele tematyczne:

 • Panel I: Asystentura jako droga do niezależnego życia,

w panelu udział wzięli Katarzyna Heba (Kancelaria Adwokacka Katarzyna Heba), przedstawiciel ruchu self adwokatów – PSONI, uczestnik Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – Fundacja im. Helen Keller, Joanna Cwojdzińska (PSONI) – przedstawiciel realizatora Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

 • Panel II: Kształcenie kadr dla realizacji dostępności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami,

w którym uczestniczyli Joanna Matuszewska (Radio Gdańsk), Agnieszka Kossakowska (Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej): Rola języka w budowaniu podmiotowości osób z niepełnosprawnościami, Ewelina Lulińska (AWFiS Gdańsk, OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie): Determinanty w przygotowaniu absolwentów szkół
i uczelni wyższych do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, Sylwia Tyszkiewicz (Pracownia Area Projekt): Nowe wyzwania w zawodzie architekta – czy wystarczy sama wiedza, Katarzyna Świeczkowska (PSONI): Jak wprowadzanie ICF wpłynie na zmiany kształcenia kadr,
– Paweł Orłowski (Związek Uczelni w Gdańsku im. Fahrenheita): Nowe wyzwania stojące przed edukacją na Pomorzu.

 • Panel III: Drogi do niezależnego życia – dobre praktyki regionu i systemowe rozwiązania do zastosowania,

w tej części spotkania odbyły się wystąpienia: Moniki Lewandowskkiej (OMGGS), Katarzyny Stec – (MOPS Gdynia): Dobre praktyki w procesie deinstytucjonalizacji, Heleny Urbaniak – nauczycielki pisma Braille’a: Moje doświadczenia w projekcie „Projektowanie Uniwersalne – jak żyć razem nie obok siebie”, Marka Wysocki (Politechnika Gdańska): Systemowe wprowadzenie obowiązku adaptabilności przestrzeni zamieszkania oraz Agnieszki Jakubowskiej (OSW nr 2 w Wejherowie): Kształcenie zawodowe oraz sport jako skuteczne drogi do niezależnego życia.

W spotkaniu głos zabrali także Paweł Wdówik – sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz Dariusz Majorek – Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON. W trakcie Konwentu nie zabrakło również miejsca na dyskusję i pytania zadawane ekspertom przez oglądających.

Postulaty

Na zakończenie spotkania podsumowano cały Konwent i wypracowano szereg postulatów:

 1. AOOzN nie powinien być rodzicem gdyż zaburza to relacje i ogranicza niezależne życie osoby z niepełnosprawnością.
 2. Upowszechnienie programów usługi asystenckiej wśród jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Asystentura powinna być realizowana dwutorowo – zarówno przez jednostki samorządu jak i organizacje pozarządowe.
 4. Rozwój kształcenia zawodów wspierających osoby z niepełnosprawnościami w szkolnictwie zawodowym, m.in. komunikacji alternatywnej, rehamenagera, asystenta, trenera pracy oraz innych, z zapewnieniem ich finansowania.
 5. Język – jako kluczowy element włączenia społecznego; propagowanie odchodzenia od języka wypowiedzi o niepełnosprawności opartego o „opiekę” na rzecz języka opartego o „wsparcie”.
 6. Rozszerzenie – o podmioty prywatne świadczące usługi powszechne – zapisów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 7. Konwent proponuje przeprowadzenie debaty dotyczącej edukacji w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami na Pomorzu, prowadzenie dialogu z uczelniami wyższymi.
 8. Projektowanie uniwersalne jako niezbędny element zajęć praktyczno-technicznych oraz doskonalenie nauczycieli na wszystkich etapach edukacji.
 9. Rozwój kompetencji kadry szkół i uczelni w zakresie realizacji zajęć nt. dostępności, komunikacji i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.
 10. Rozwój różnych form mieszkalnictwa wspomaganego jako konieczny element niezależnego życia.

Zapis Konwentu

Zapis transmisji wydarzenia znaleźć można na kanale YouTube „Pomorskie” – link, naciśnij tutaj.

Do pobrania

Materiały dodatkowe z Konwentu – link, naciśnij tutaj.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk