Przyznano Srebrne Drzewka 2021 – nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego

Przyznano Srebrne Drzewka 2021 – nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia laureatów oraz wręczających nagrodę. Fot. Karol Stańczak
06.11.2021
Marzena Dybowska
Marzena
Dybowska
AUTOR
Marzena Dybowska
Marzena
Dybowska
06.11.2021

Za nami jedno z ważniejszych wydarzeń dla sektora pomocy i integracji społecznej w naszym województwie – 6 listopada 2021 r. wręczono nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w tym obszarze. Srebrne Drzewka przyznawane są już od 15 lat. Przekazane zostały podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni, której towarzyszył spektakl „Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, w reżyserii Janusza Józefowicza.

O Srebrnych Drzewkach

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego jest przyznawana pracownikom pomocy społecznej przez samorząd województwa od 2007 roku. Od 2019 roku nagrodą zostają uhonorowani nie tylko pomorscy pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale wszystkie osoby które realizują działania w zakresie pomocy i integracji społecznej. Tradycyjnie nagrody te są przyznawane w listopadzie, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Srebrne Drzewka mają charakter indywidualny i są przyznawane w formie pieniężnej, listu gratulacyjnego oraz pamiątkowej odznaki.

Laureaci konkursu

W tej edycji konkursu do Urzędu wpłynęły 24 wnioski. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród pięciu osobom, które otrzymali:

  • Grzegorz Mikiciuk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie, inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • Danuta Cyrson, Prezes Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Bytowie – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
  • Marta Budzińska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu – za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych;
  • Andrzej Czekaj, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk, a także za działania na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży, oraz wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej;
  • Donat Kuczewski, Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie – za realizację wyróżniających się działań w obszarze profilaktyki uzależnień i na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także za wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.

Laureatom wręczono nagrody w postaci przypinki, nawiązującej do symboliki Srebrnego Drzewka, zaprojektowanej i wykonanej przez pomorskiego artystę, prof. Jana Szczypkę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Spektakl

Po części oficjalnej, na której przyznano Srebrne Drzewka, odbyła się sztuka teatralna „Mistrz i Małgorzata”. Spektakl ten to specjalne podziękowanie wszystkim pracowniczkom i pracownikom szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej za trud niesienia pomocy najbardziej potrzebującym w trudnym okresie pandemii COVID-19, w szczególności osobom pracującym w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy, domach Senior + czy w organizacjach pozarządowych.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Karol Stańczak]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk