PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Zmiana Ustawy o zdrowiu publicznym - grafika

Zmiana dotycząca wojewódzkich i gminnych programów profilaktycznych [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia napis: Informacja dla samorządów lokalnych, zmiany - ustawa o zdrowiu publicznym. Autor: Marcin Mielewczyk
18.11.2021
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
18.11.2021

W związku z planowanym połączeniem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii obecnie trwa procedowanie zmiany ustawy o zdrowiu publicznym, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zwracamy uwagę na brzmienie art. 20, który wskazuje na konieczność opracowania przez województwa i gminy wspólnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programy przeciwdziałania narkomanii uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r. zachowują moc do dnia uchwalenia wspólnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2022 r. Projekt ustawy reguluje również możliwość realizowania zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w ramach ww. programów. Druki sejmowe znajdują się pod linkiem: link-naciśnij tutaj.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk