NGO
konferencja rad działalności pożytku publicznego

Już 27 listopada odbędzie się on-line Konferencja Rad Działalności Pożytku Publicznego [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - zawiera napis: konferencja rad działalności pożytku publicznego 27.11.2021. Autor: Marcin Mielewczyk
22.11.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
22.11.2021

W sobotę, 27 listopada br. odbędzie się VI Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego połączone z obchodami 18-lecia Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z tej okazji, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji on-line przedstawicielki i przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz wszystkich zainteresowanych. Organizatorami wydarzenia są: Konwent Wojewódzkich Rad Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie EKOSKOP, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Zapisy

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 26.11.2021 r. do godziny 12:00. Link do formularza: link-naciśnij tutaj.

Program wydarzenia

  • I część

10:00 – Otwarcie konferencji
10:20 – 11:10 – Społeczeństwo obywatelskie po 1989 roku
11:10 – 12:05 – Jak to się zaczęło – historia pożytku publicznego
12:05 – 12:20 – Przerwa
12:20 – 13:15 – Blaski i cienie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
13:15 – 13:30 – Prezentacja raportu – Badania samorządów ze współpracy z organizacjami
pozarządowymi

  • II część

13:45 -15:45 Spotkania w grupach

I tura 13:45-14:45
I. Rada Dialogu Obywatelskiego – Rady Działalności Pożytku Publicznego
II. Zlecanie zadań publicznych – realia a oczekiwania

II tura 14:45 – 15:45
I. Uproszczenia formalne dla organizacji pozarządowych (m.in. działalność odpłatna,
nieodpłatna
II. Wolontariat – jak działa? Jakich zmian wymaga?
15:45 – 16:00 – Podsumowanie konferencji

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk