EKONOMIA SPOŁECZNA
Za nami Pomorskie Forum OWES 2021! [RELACJA]

Za nami Pomorskie Forum OWES 2021! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg spotkania w So Stay Hotel. Autor: Marcin Mielewczyk
25.11.2021
Marzena Dybowska
Marzena
Dybowska
AUTOR
Marzena Dybowska
Marzena
Dybowska
25.11.2021

W dniach 15-16 listopada 2021 roku w gdańskim So Stay Hotel odbyło się wydarzenie skierowane do pomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Była to okazja do omówienia obecnej sytuacji ekonomii społecznej na poziomie regionu i kraju oraz do zaplanowania działań na przyszłość.

Miejsce spotkania

Wydarzenie to dało doskonałą szansę na prezentację działalności podmiotów ekonomii społecznej (jako dobrej praktyki): hotelu społecznego So Stay Hotel, jak i Kawiarni Kuźnia w Gdańsku, które prowadzone są przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. W tych właśnie miejscach odbyło się Forum OWES.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele czterech OWES-ów:

  • OWES Dobra Robota w Gdańsku,
  • OWES w Debrznie (Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”),
  • Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu,
  • OWES w Słupsku (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku),

a także Joanna Roczek – przedstawicielka ze Spójnej Integracji Regionalnej Ekonomii Społecznej II z Łodzi.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku reprezentowali Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP, Agnieszka Zabłocka – Zastępca Dyrektora ROPS, Maciej Kochanowski – Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju ROPS, Marcin Fuchs – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna Szczuka – Zastępca Dyrektora DEFS, Mirosław Zucholl – Kierownik Referatu w DEFS oraz Bartosz Kozicki z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.

Przebieg spotkania

W pierwszym dniu spotkania zaprezentowano najważniejsze działania ROPS dotyczące koordynacji rozwoju sektora ES w regionie, którą przedstawił Maciej Kochanowski. Omówiony też został stan realizacji projektów przez przedstawicieli OWES z Pomorza. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja nt. przyszłości sektora ES w kontekście perspektywy finansowej FEP 2021-2027, poprowadzona przez przedstawicieli DEFS. Po obiedzie odbyły się warsztaty z zakresu wypracowania potrzeb i możliwości rozwoju pomorskich OWES, w których uczestniczyła Joanna Roczek z SIRES II. Pierwszy dzień zakończył się wizytą studyjną w Kawiarni Kuźnia, gdzie Marianna Wróblewska oraz Piotr Wróblewski opowiedzieli o działalności Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Drugi dzień był czasem wymiany spostrzeżeń między przedstawicielami UMWP w Gdańsku i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. To był też czas podsumowań wypracowanych pierwszego dnia działań. Rozmawiano o potrzebach, wyzwaniach i priorytetach pomorskich OWES. Bardzo cenne informacje dla sektora ES przekazał podczas swojej prezentacji, dotyczącej regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Bartosz Kozicki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział, zaangażowanie i otwartość, które wypełniły Forum.

Projekt

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn.: Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 w ramach Działania 06.03. Ekonomia społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk