Panel dyskusyjny - plakat

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki – już 7 grudnia odbędzie się panel on-line! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia najważniejsze informacje nt. wydarzenia. Autor: Marcin Mielewczyk
01.12.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
01.12.2021

We wtorek 7 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w formie on-line odbędzie się bezpłatny panel „Głos i rola mężczyzn w systemie przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec kobiet". Panel organizowany jest w ramach II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki. Serdecznie zapraszamy do udziału w imieniu organizatorów!

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy mężczyzn – mieszkańców woj. pomorskiego do aktywnego udziału w wydarzeniu. Zachęcamy do przypięcia podczas tygodnia 1-7 grudnia 2021 r. białej wstążki oraz o opublikowanie wykonanego zdjęcia na Instagramie i Facebooku z #stopprzemocywobeckobiet lub przesłanie na adres e-mail Fundacji „Wschodzące Słońce” (e-mail: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl). Wyrazicie Panowie w ten sposób Wasz sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet i zadeklarujecie, że zawsze będziecie reagować, kiedy będziecie świadkami takich zdarzeń. Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek, zamordowanych 06.12.1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25-letniego mężczyznę. Sam nie dostał się na studia politechniczne i obwiniał o to kobiety. Uważał, że nie powinny one studiować na wydziałach nauk ścisłych/ technicznych.

Panel

O zabranie głosu podczas panelu, poproszeni zostaną mężczyźni zaangażowani w pomoc kobietom doznającym przemocy oraz pracujących ze sprawcami, a także sędzia karnista.

Głos zabiorą

  • Paweł Chodorowski – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), socjoterapeuta i profilaktyk, doradca zawodowy, coach rozwoju kariery. Na co dzień pracuje jako naczelnik Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Bytowie, członek GKRPA w Bytowie, konsultant Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy GKRPA, członek grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty. Pan P. Chodorowski posiada doświadczenie w prowadzeniu grupowych zajęć dla osób stosujących przemoc, udzielaniu indywidualnego wsparcia dla osób doznających przemocy, szkoleń i coachingu dla członków grup roboczych w procedurze Niebieskiej Karty.
  • Paweł Piotr Chrzan – psycholog, mediator rodzinny, członek zespołu interdyscyplinarnego w Gdyni i Rumi. Pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni będącym częścią Zespołu Placówek Specjalistycznych oraz w prywatnym gabinecie.
  • Bartosz Łapa – psycholog, pedagog, mediator. Jako wieloletni pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach udziela wsparcia psychologicznego osobom w różnego rodzaju kryzysach życiowych. Od blisko 10 lat zajmuje się pracą z osobami stosującymi przemoc oraz tymi, które najbardziej doświadczają jej skutków. Pracując w interwencji, najczęściej prowadzi wsparcie w nurcie TSR.
  • Wojciech Jankowski – sędzia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw karnych.

Zapisy

W celu rejestracji na panel zachęcamy do kontaktu emailowo: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl lub telefonicznie: 605 071 761

 

[Poniżej plakat przedstawiający najważniejsze informacje nt. II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki, opisane w artykule. Źródło: Fundacja „Wschodzące Słońce”]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk