NGO
Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 przyjęty! [INFORMACJA]

Grafika przedstawia obrady Sejmiku oraz napis: Program Współpracy SWP z NGO na rok 2022 przyjęty. Autor: Marcin Mielewczyk
28.12.2021
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
28.12.2021

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą 464/XXVIII/21 z dnia 29 listopada 2021 roku przyjął Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Załączniki

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk