Grafika dotycząca wydarzenia. Przedstawia najważniejsze informacje opisane w artykule. Źródło: ROPS Kraków

Zaproszenie na III Maraton Innowacji w dniach 1-2.02.2022 r. [ON-LINE]

Grafika dotycząca wydarzenia. Przedstawia najważniejsze informacje opisane w artykule. Źródło: ROPS Kraków
12.01.2022
ROPS Kraków
ROPS
Kraków
AUTOR
ROPS Kraków
ROPS
Kraków
12.01.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na III Maraton Innowacji, który odbędzie się zdalnie na platformie ZOOM w dniach 1-2 lutego 2022 w godzinach 9:30-14:00.

Maraton

Podczas maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania dla wyzwań związanych z wykluczeniem społecznym – adresowanych do osób starszych, z niepełnosprawnościami, osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady karne, bezdomnych, długotrwale bezrobotnych oraz wielu innych, którzy wymagają wsparcia, aby dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Nasze doświadczenia z poprzednich Maratonów pokazują, że jest to wydarzenie niezwykle dynamiczne i pobudzające nieszablonowe myślenie. Jak mówią sami uczestnicy poprzednich edycji, na Maratonie „otworzysz swój umysł i spojrzysz na wiele rzeczy z różnych perspektyw, stworzysz coś wyjątkowego”. Nie czekaj zatem i zgłoś się do udziału!

Maraton będzie bazował na metodzie Design Thinking, która pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Moderatorzy pomogą uczestnikom usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania z zakresu włączenia społecznego, które następnie zostanie ocenione przez Jury.

Pomysły wygenerowane w trakcie Maratonu, mogą zostać zgłoszone do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w ramach naboru Inkubatora Włączenia Społecznego i uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł!

Kiedy?

1-2 lutego 2022, godz. 9:30-14:00.

Gdzie?

Platforma ZOOM.

Dla kogo?

  • Dla każdego kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu lub włączać społecznie,
  • Dla uczestników indywidualnych i drużyn – liczących od 3 do 5 osób.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Maratonie należy pobrać formularz zgłoszenia dostępnego na stronie: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-iii-maraton-kreowania-innowacji-spolecznych oraz odesłać podpisany (skan/zdjęcie) na adres iws@rops.krakow.pl do 20 stycznia do północy. Więcej informacji na temat Maratonu oraz Inkubatora Włączenia Społecznego znajduje się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl.

Projekt

Maraton Innowacji organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk