EKONOMIA SPOŁECZNA
Spotkanie Pomorskiego Konwentu CIS KIS w dniu 10.02.2022r

Spotkanie Pomorskiego Konwentu CIS/KIS w dniu 10.02.2022r. [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.
10.02.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
10.02.2022

W czwartek 10 lutego 2022r. odbyło się kolejne spotkanie Pomorskiego Konwentu CIS/KIS, które tradycyjnie poprowadziła jego Przewodnicząca - Justyna Rozbicka-Stanisławska. Spotkanie z uwagi na zagrożenie epidemiczne przeprowadzone zostało zdalnie przy pomocy aplikacji ZOOM.

Pierwsza część spotkania koncentrowała się w głównej mierze na informacjach związanych z aktualnie trwającymi konkursami ogłoszonymi przez DEFS i programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP), a także kwestiach dot. finansowania etatów CIS/KIS w ramach projektów RPO WP 2014-2020. Sprawy te zostały dokładnie omówione przez przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Dyrektora Marcina Fuchsa, Z-cę Dyrektora Katarzynę Szczukę i Kierownik Alinę Górską.

W drugiej części spotkania, reprezentanci Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Dyrektor Katarzyna Weremko oraz Kierownik Maciej Kochanowski, przybliżyli temat naboru do nowej kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zachęcili Członków Konwentu do wyboru swoich przedstawicieli w PKRES.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk