EKONOMIA SPOŁECZNA
wizyta studyjna na Pomorzu

Przedstawicielka Komisji Europejskiej odwiedziła Pomorze! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg wizyty studyjnej na Pomorzu.
18.02.2022
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
18.02.2022

Jak wdrażane są projekty z Europejskiego Funduszu Społecznej oraz jakie są plany na działania finansowane z EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027? O tym rozmawiali przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego z przedstawicielką Komisji Europejskiej - Cinzą Masiną.

Przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) Komisji Europejskiej Cinzia Masina, odwiedziła w dniach 16-17.02 br. Pomorze aby poznać niektóre z projektów z EFS realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 oraz porozmawiać z przedstawicielami Samorządu Województwa Pomorskiego na temat planów na tzw. nową perspektywę budżetową UE. W ramach wizyty odbyły się m.in. spotkania w Słupsku w Fundacji Przystań, w Ustce w której realizowany jest projekt w zakresie usług społecznych oraz w KIS Zagórze.

Reprezentantce KE w wizycie na Pomorzu towarzyszyli przedstawiciele Zarządu Województwa Pomorskiego: Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu i Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego w tym reprezentacja ROPS: Katarzyna Weremko – Dyrektor oraz Agnieszka Zabłocka Z-ca Dyrektora.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Autorzy zdjęć: M.Szumny, Fundacja Przystań, KIS Rumia „Zagórze”]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk