EKONOMIA SPOŁECZNA
Nowy Model Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego

Poznaj Nowy Model Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego. Darmowe szkolenie w Gdańsku. [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Nowy Model Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego. Szkolenie 02.03.2022. Autor: Marcin Mielewczyk

Sylpo System sp. z o.o z Lublina wraz z partnerami zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące pokazania efektów projektu - Modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne, które 2 marca br. w godzinach 9:00 - 16:00. Możliwy jest udział zdalny oraz stacjonarny w spotkaniu.

Czym jest Model Współpracy?

To model korzyści łączący aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. Stanowi dla władz samorządowych różnego szczebla praktyczny drogowskaz, jak wykorzystując potencjał Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego (np. Centrów Integracji Społecznej, spółdzielni socjalnych), kształtować rynek lokalnych usług społecznych zapewniając:

• lepszą organizację lokalnej polityki społecznej

• większą skuteczność, efektywność i racjonalność w koordynacji i zarządzaniu usługami społecznymi.

• wzrost kapitału społecznego na szczeblu lokalnym.

Model pokazuje jak podmioty ekonomii społecznej i samorządy mogą znaleźć finansowanie na działalność społeczną.

Szkolenie

Szkolenie jest bezpłatne, skierowane do 1600 przedstawicieli podmiotów zatrudnienia socjalnego, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji polityki społecznej z całej Polski. Realizowane jest w formie stacjonarnej oraz zdalnej w dniu 2 marca 2022r. W ramach szkolenia stacjonarnego, które na terenie Pomorza odbędzie się w Gdańsku, uczestnicy otrzymają: wyżywienie, materiały szkoleniowe i Certyfikat Uczestnictwa. Natomiast dla uczestników szkolenia on-line wysłane zostaną materiały szkoleniowe oraz Certyfikat Uczestnictwa.

Agenda

  1. Model Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne – kontekst i czynniki wpływające na współpracę
  2. Zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych.
  3. Przygotowywanie ścieżki reintegracyjnej oraz PES do roli realizatorów usług społecznych.
  4. Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych – usługi społeczne jako dobro publiczne, kontraktowanie usług społecznych.

Kto może być uczestnikiem?

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która jest przedstawicielem podmiotu zatrudnienia socjalnego, podmiotu ekonomii społecznej lub innych instytucji polityki społecznej oraz nie uczestniczyła w procesie testowania modelu na etapie projektu

Realizatorzy

Projekt zlecony i nadzorowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizują: lider – Sylpo System sp. z o.o z Lublina w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Państwową Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma oraz Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy „Humanus” z Janowa Lubelskiego.

Szczegółowe informacje

Więcej o szkoleniu, w tym formularz zapisowy, znaleźć można na stronie internetowej organizatora – link, naciśnij tutaj.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk