PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Plakat - Projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030

Zarząd przyjął projekt WPPRPAPN na lata 2022-2030. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia posiedzenie Zarządu oraz napis: Projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030. Konsultacje społeczne.
01.03.2022
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
01.03.2022

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwały nr 187/331/22 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030, zapraszamy serdecznie do udziału konsultacjach społecznych, które trwać będą od 1 do 10 marca 2022 roku.

Wszelkie uwagi do dokumentu prosimy przekazywać w formularzach konsultacyjnych drogą e-mailową na adres: b.perez@pomorskie.eu.

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk