BADANIA I ANALIZY
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r

Ruszył proces zbierania danych do Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021r. [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 r. Autor: Marcin Mielewczyk
23.03.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
23.03.2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 23 marca br. opublikowało w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) za 2021 r. Formularze należy przesłać do 30 kwietnia 2022 r.

OZPS 2021

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 16A Ustawy z dnia o 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, rozpoczął się proces zbierania danych wymaganych do stworzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021. Dokument, który powstanie z przesłanych przez gminy i powiaty danych, stanowić będzie nie tylko podsumowanie dotychczasowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ale także prognozy względem roku kolejnego. Co warte podkreślenia, analizy zawarte w dokumencie, zawsze odbywają się z uwzględnieniem sytuacji lokalnej samorządów, w tym m.in.:

  • stanu demograficznego oraz na rynku pracy,
  • infrastruktury pomocy i wsparcia,
  • sytuacji kadrowej w jednostkach pomocy społecznej.

Formularz

Poniżej udostępniamy do pobrania opublikowany przez MRiPS formularz wraz z objaśnieniem:

Kontakt

Szczegółowych informacji w razie ewentualnych pytań lub problemów związanych z formularzem udziela pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odpowiedzialny za OZPS w Województwie Pomorskim:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk