OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
PFRON przyjmuje wnioski na wsparcie uchodźców

Nabór wniosków do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” dla JST i NGO [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - przedstawia osobę z niepełnosprawnością oraz napis: PFRON przyjmuje wnioski na wsparcie uchodźców
25.03.2022
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
AUTOR
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
25.03.2022

Samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz niektóre organizacje pozarządowe mogą już składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o uzyskanie pomocy finansowej na wsparcie udzielone uchodźcom z Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce po 24 lutego.

Cel programu

Celem zadania jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przyjechali do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. W ramach programu mogą zostać sfinansowane koszty wsparcia poniesione od 24 lutego br. Środki w ramach programu PFRON mogą być przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami, którzy legalnie przebywają w Polsce oraz osoby pełnoletnie, jak i dzieci posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. W przypadku braku takiego dokumentu konieczne będzie oświadczenie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna o posiadaniu orzeczenia wydanego w Ukrainie.

Moduły programu PFRON

  • Moduł I, skierowany jest do samorządów powiatowych dotyczy pomocy w sfinansowaniu uchodźcom wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych.
  • Moduł II skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych i dotyczy finansowania lub dofinansowania kosztów przez nie poniesionych w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.
  • Moduł III skierowany jest do niektórych organizacji pozarządowych, które pomagają uchodźcom w ściśle określony sposób.

Terminarz

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a środki finansowe będą wypłacane do ich wyczerpania.

Środki

Dostępna pula środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania wynosi 130 mln zł.

Szczegółowe informacje

Dokładne informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej PFRON, link – naciśnij tutaj

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk