PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030

WPPRPAPN na lata 2022-2030 przyjęty przez Sejmik! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia posiedzenie Zarządu oraz napis: Projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030. Przyjęty.
29.03.2022
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
29.03.2022

Podczas sesji 28 marca 2022 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

Do pobrania

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk