PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - plakat

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Otwarty konkurs ofert. Rozstrzygnięcie.
06.04.2022
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
AUTOR
Agata Wyrobek
Agata
Wyrobek
06.04.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjął Uchwałę nr 321/341/22 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Województwa Pomorskiego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2022.

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk