OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Za nami kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg zdalnego spotkania.
06.04.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
06.04.2022

W środę, 6 kwietnia 2022 roku, odbyło się kolejne, zdalne spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które tradycyjnie poprowadziła jej Przewodnicząca - Katarzyna Heba.

Wśród tematów poruszonych w ramach spotkania znalazły się:

  • aktualności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym m.in. zaplanowany pakiet 3 zadań oraz wsparcie dla uchodźców, które omówił Dariusz Majorek – Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON;
  • podsumowanie konkursu grantowego ze środków PFRON w roku 2021 oraz informacje na temat konkursu w roku bieżącym, przedstawione przez Monikę Pazik – Kierownik Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnościami ROPS.
  • wybór Prezydium Rady na 2022 rok. Ponownie wybrani zostali: Katarzyna Heba – Przewodnicząca, Mariusz Florczyk – Z-ca Przewodniczącej oraz Karolina Krzemińska – Sekretarz.

Serdecznie gratulujemy Prezydium i życzymy dalszej, owocnej pracy. W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP – Katarzyna Weremko.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk