EKONOMIA SPOŁECZNA
Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej

Rusza Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej! Już 26.04 pierwsze spotkanie! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis- Pomorska Akademia Ekonomii Społecznej

Gorąco zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z regionu do udziału w Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej. Pierwsze spotkanie już we wtorek, 26 kwietnia br. o godzinie 16.30. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Pomorska Akademia Ekonomii Społecznej

To cykl spotkań warsztatowych wraz z doradztwem indywidualnym dla pomorskich podmiotów ekonomii społecznej. Tematyka spotkań dotyczyć będzie aktualnych potrzeb PES, w tym między innymi kwestii związanych z prowadzoną działalnością, budowaniem relacji z biznesem, pracą w środowisku międzynarodowym oraz aktualną rzeczywistością kryzysu epidemicznego i migracyjnego.

Pierwsze spotkanie

We wtorek, 26.04.2022 o godzinie 16.30 w Fundacji RC (al. Grunwaldzka 5, Gdańsk Wrzeszcz) odbędzie się pierwsze spotkanie. Tematem będzie zatrudnianie osób uciekających przed wojną w Ukrainie w Podmiotach Ekonomii Społecznej. Podczas spotkania Ekspertka Paulina Kremer z Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek / MIGRANT INFO POINT TCZEW przekaże informacje i porady z zakresu:

  • legalizacji pracy i pobytu w Polsce, praw pracowniczych, łączenia rodzin,
    doradztwa zawodowego,
  • korzystania z opieki zdrowotnej, obowiązków podatkowych, uzyskiwania numeru PESEL i meldunku,
  • korzystania z instytucji publicznych i organizacji społecznych, poszukiwania pracy, wynajmu mieszkania,
  • informacji o polskim rynku pracy, prawach i obowiązkach pracownika cudzoziemskiego, przepisach BHP,
  • portali z ofertami pracy, zasadami legalizacji zatrudnienia, rodzajach umów o pracę, wyszczególnieniem spraw, które można załatwić online, korzyści wynikających z posiadania profilu zaufanego,
  • wchodzenia w system edukacji, wsparcia dla dziecka imigranckiego w szkole, doradztwa zawodowego.

Spotkanie stanowi doskonałą okazją do poznania się oraz wymiany doświadczeń. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Plan wydarzenia

16:00 – rejestracja uczestników
16.30 – otwarcie spotkania
17:00 – wykład ekspertki Pauliny Kremer
18:00 – przerwa kawowa i networking
19:00 – zakończenie

Zapisy oraz dodatkowe informacje

Obowiązuje rejestracja na spotkanie pod linkiem – naciśnij tutaj. Szczegółowe informacje znaleźć można natomiast na stronie internetowej Fundacji RC, link – naciśnij tutaj.

Projekt

Cykl spotkań organizowany jest przez Fundację RC w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022″ realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Plakat APES 20.04.2022

[Powyżej znajduje się grafika z najważniejszymi informacjami dot. wydarzenia]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk