EKONOMIA SPOŁECZNA
Pierwsze-spotkanie-z-cyklu-Akademia-Pomorskiej-Ekonomii-Spolecznej-RELACJA

Pierwsze spotkanie z cyklu Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej [RELACJA]

05.05.2022
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
AUTOR
Karol Pawłowski
Karol
Pawłowski
05.05.2022

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Fundacji RC w dniu 26.04.2022r. odbyło się szkolenie dla pomorskich Przedsiębiorstw Społecznych dotyczące najważniejszych kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Pierwsze spotkanie

Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej została zainagurowana przez Panią Katarzynę Weremko – Dyrektor ROPS oraz Pana Łukasza Samborskiego- Dyrektora Fundacji RC.

W roli ekspertki wystąpiła Pani Paulina Kremer ze spółdzielni Socjalnej „Heca” oraz Migrant Info Pont Tczew, która w ramach prezentacji opowiedziała m.in. o:

  • warunkach formalnych dot. zatrudnienia cudzoziemców
  • pozwoleniach na pobyt i pracę
  • możliwościach wsparcia w PUP
  • kwestiach dot. zatrudniania uchodźców z Ukrainy

Po krótkim wykładzie, przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych mieli czas na rozmowy i wymianę doświadczeń.

Dalsze plany

W ramach Akademii zaplanowano cykl ośmiu spotkań. Każde z nich będzie poświęcone wsparciu Przedsiębiorstw Społecznych w prowadzeniu działalności w kontekście zmian na rynku. Zaplanowano, również spotkania przygotowawcze do udziału w tegorocznej edycji Jarmarku Św. Dominika. Więcej informacji już wkrótce !

Projekt

Akademia realizowana jest w ramach projektu ROPS pn. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata ‪2019-2022. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP ‪2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk