PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Szkolenia dla gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych [RELACJA]

Szkolenia dla gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych [RELACJA]

23.05.2022
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
AUTOR
Beata Perez-Borjas
Beata
Perez-Borjas
23.05.2022

17 maja 2022 roku w Hotelu Focus Premium w Gdańsku odbyło się zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej szkolenie dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych „Kontakt z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w ramach pracy Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

Zakres szkolenia

Uczestnicy zdobyli wiedzę i poszerzyli swoje kompetencje w zakresie następujących tematów:

  • sytuacja osób doznających przemocy ze strony osób nadużywających alkoholu
  • jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy (spotkania w Komisji RPA i Grupach Roboczych)
  • osoby stosujące przemoc nadużywające alkohol – charakterystyka zachowa
  • jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc przemocy (spotkania w Komisji RPA i Grupach Roboczych)

Organizatorzy

Szkolenie przeprowadziły trenerki ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

 

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk