OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Bezpłatne kursy zawodowe adresowane do osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

Bezpłatne kursy zawodowe adresowane do osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia pracującą kobietę na wózku inwalidzkim. Źródło: Canva
01.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
01.06.2022

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Oferta

CKZiU Nr 1 w Gdańsku od 2015 roku kształci osoby z niepełnosprawnościami w zawodach technik fotografii, grafiki, reklamy, procesów introligatorskich oraz technik prac biurowych – dla osób słabowidzących. Obecnie rozpoczęto rekrutację na rok szkolny 2022/2023.

Kursy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe, są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Patronat nad kursami sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

Dostępność obiektu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (posiadamy podjazdy, windy, parking).

Informacje i zapisy

Więcej informacji o kursach znaleźć można na stronie internetowej CKZiU Nr 1 w Gdańsku, link – naciśnij tutaj, natomiast zapisać można się klikając w ten link – naciśnij tutaj.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk