EKONOMIA SPOŁECZNA
Lokalne Forum Międzysektorowe w Starogardzie Gdańskim [RELACJA]

Lokalne Forum Międzysektorowe w Starogardzie Gdańskim [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia.
01.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
01.06.2022

W piątek, 27 maja 2022 r. w murach 1 Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim odbyło się kolejne Lokalne Forum Międzysektorowe. W wydarzeniu ROPS reprezentował Maciej Kochanowski – Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju, który opowiedział pokrótce o projekcie koordynacyjnym ekonomii społecznej, a także zrelacjonował udział PES z regionu w 761 Jarmark św. Dominika, do którego zaprosił również w tym roku w ramach stanowisk Pomorskiej Ekonomii Społecznej.

Partnerstwa na rzecz zrównoważonych społeczności – wyzwania ekologiczno-społeczne Powiatu Starogardzkiego.

To temat przewodni Forum, które odbyło się 27 maja 2022 r. w Starogardzie Gdańskim. Głównym celem wydarzenia jest sieciowanie i nawiązywanie lub pogłębianie współpracy między samorządem, biznesem i organizacjami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych w danym regionie. Gośćmi specjalnymi tego spotkania – uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: Patryk Gabriel – Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego, Andrzej Dziuban – Członek Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, Ewa Czeplina – Prezeska Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia oraz Maciej Wesołowski – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego.

Dyskusja, dobre praktyki

Padło wiele ważnych kwestii w zakresie wyzwań ekologiczno-społecznych. Uczestnicy panelu zastanawiali się nad najaktualniejszymi, priorytetowymi problemami powiatu, takimi m.in. jak : samowystarczalność energetyczna, podwyższenie jakości życia czy edukacja. Poza tym, uczestnicy forum mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy międzysektorowej dotyczącymi odnawialnych źródeł energii (EkoSUN), znaczenia edukacji dualnej w kształceniu zawodowym (Polpharma), aktywności ekologicznej młodzieży w powiecie starogardzkim (projekt PodPunkt) oraz działań środowiskowych w lokalnej społeczności (Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”).

FIR – 8 edycja

Tego dnia organizator spotkania – Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION – ogłosiła start tegorocznej, już 8 edycji Konkursu Grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju. W drugiej części spotkania uczestnicy podpisali deklarację na rzecz wspólnych działań wspierających rozwiązywanie problemów ekologiczno-społecznych powiatu starogardzkiego.

Warsztaty

Zwieńczeniem całości były warsztaty Design Thinking podczas których biorący udział określili wstępnie wyzwania nad którymi będą dalej pracować w zespołach interdyscyplinarnych, by doprowadzić do realizacji wspólnego projektu. Ta lokalna społeczność ma szansę skorzystać z okazji i wziąć udział we wspomnianym Konkursie i realnie przyczynić się do wdrożenia projektu w regionie i właśnie temu mają służyć tego typu spotkań.

Organizatorzy

Wydarzenie współorganizowane było w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Powiatem Starogardzkim, Polpharmą,  Chatą Kociewia oraz Młodzieżową Radą Powiatu Starogardzkiego. „Z naszej perspektywy, to ważne wydarzenia, które często są wstępem do pogłębiania relacji między trzema sektorami: NGO, samorządu oraz biznesu na rzecz rozwiązywania wyzwań społeczno-ekologicznych w regionie. To ostatnie, z całą pewnością, należało do tych, które zainicjują dalszą wartościową pracę na rzecz zrównoważonej, starogardzkiej społeczności. Cieszymy się i trzymamy kciuki za rozwój” – mówi Aleksandra Wołodko – koordynatorka wydarzenia, pełnomocniczka ds. partnerstw CSR Fundacji Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.

Projekt

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022″ realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 06. Integracja – Działanie 06.03. Ekonomia społeczna – Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej.

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk