NGO
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 [INFORMACJA]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy JST z NGO za rok 2021 [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2021. Autor: Marcin Mielewczyk
01.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
01.06.2022

W dniu 30 maja 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przedłożył Sejmikowi Województwa Pomorskiego Sprawozdanie z Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk