NGO
Lista rankingowa Kandydatów na członków PRDPP [INFORMACJA]

Lista rankingowa Kandydatów na członków PRDPP [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia urnę do głosowania oraz napis "PRDPP" i logotyp ROPS. Autor: Marcin Mielewczyk
06.06.2022
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
06.06.2022

Poniżej zamieszczamy do pobrania listę rankingową Kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z uwzględnieniem obszarów działalności.

Lista rankingowa Kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z uwzględnieniem obszarów działalności
na podstawie § 8 ust. 7 załącznika nr 1 do uchwały Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na podstawie uchwały Nr 305/35/19 Zarządu Województwa Pomorskiego dnia 2 kwietnia 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk