NGO
Rozstrzygnięcie konkursu dot. promocji i organizacji wolontariatu [INFORMACJA]

Rozstrzygnięcie konkursu dot. promocji i organizacji wolontariatu [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia wolontariuszy podających jedzenie. Źródło: Canva
07.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
07.06.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 07.06.2022 podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk