OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Grafika poglądowa dot. rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu dot. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

GRAFIKA POGLĄDOWA. ZAWIERA NAPIS: OTWARTY KONKURS OFERT. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. ROZSTRZYGNIECIE. AUTOR: MARCIN MIELEWCZYK
10.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
10.06.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 7 czerwca 2022 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Lista dofinansowanych ofert znajduje się w załączonej poniżej Uchwale.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk