NGO
Zdjęcie poglądowe - przedstawia osobę podpisującą dokument

Zarządzenie Marszałka w sprawie powołania PRDPP [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia osobę podpisującą dokument. Źródło: Canva
17.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
17.06.2022

Marszałek Województwa Pomorskiego Zarządzeniem 30/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kadencja  Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata od dnia jej powołania przez Marszałka  Województwa Pomorskiego.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk