NGO
Za nami seminarium „Rady Pożytku Publicznego na Pomorzu – formą dialogu i aktywności obywatelskiej” [RELACJA]

Za nami seminarium „Rady Pożytku Publicznego na Pomorzu - formą dialogu i aktywności obywatelskiej” [RELACJA]

Zdjęcie z przebiegu wydarzenia.
23.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
23.06.2022

W środę 22 czerwca 2022 w sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się seminarium pt. „Rady Pożytku Publicznego na Pomorzu - formą dialogu i aktywności obywatelskiej”, podsumowujące pracę Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022.

Gospodarzem spotkania był Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczys, który otworzył seminarium i przywitał uczestników. Pełnomocnik podkreślił w swoim powitaniu, iż nadrzędnym celem działalności Rady jest podnoszenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pożytku publicznego w naszym regionie. Pan Andrzej Kowalczys przedstawił także krótki rys historyczny Pomorskich Rad Działalności Pożytku Publicznego działających nieprzerwanie od 17 lat, podkreślając, iż Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma najszersze kompetencje wśród ciał doradczych Zarządu Województwa Pomorskiego.

Pani Katarzyna Dudzic Przewodnicząca PRDPP kadencji 2019-2022 dokonała podsumowania działań Rady, zwracając szczególną uwagę na liczne kompetencje Rady. Należą do nich: opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących różnych obszarów – od środowiska po edukację, oraz przede wszystkim wszystkich dokumentów strategicznych. Ważnym zadaniem Rady VI kadencji była praca nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Regionalnymi Programami Strategicznymi, programem Fundusze Europejskie dla Pomorza a przede wszystkim Programami Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

Seminarium było okazją do zaprezentowania przez Pana Andrzeja Rybusa-Tołłoczko przewodniczącego Ogólnopolskiego Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego wykładu inspirującego na temat kompetencji rad działalności pożytku publicznego.

Głos zabrał również Pan Łukasz Samborski – współprzewodniczący Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jednocześnie Dyrektor Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, który wskazał działania podejmowane na poziomie centralnym.

Z kolei Pani Marta Dietrich z Fundacji RC omówiła podczas prezentacji zagadnienia dotyczące stabilności zatrudnienia w pomorskich NGO.

Kolejnymi prelegentami byli Pani Maria Witecka-Wiese z Fundacji RC i Pan Piotr Stec Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, którzy zaprezentowali raport z badań pomorskich rad pożytku.

Klamrą spinającą wszystkie prezentacje było wystąpienie Pani Agnieszki Kapały-Sokalskiej Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, w którym podziękowała ustępującym członkom Rady za 3 lata pracy i zaangażowania na rzecz wzmacniania wspólnoty obywatelskiej na Pomorzu.  Pani Agnieszka Kapała-Sokalska przekazała także słowa uznania dla działań członków PRDPP na rzecz wspierania
i rozwoju inicjatyw społecznie użytecznych, za kształtowanie współpracy i wymiany doświadczeń wśród pomorskich organizacji pozarządowych, a także budowanie partnerskich relacji z innymi podmiotami życia publicznego.

Z tej okazji członkom Rady zostały wręczone dyplomy oraz upominki.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk