29 czerwca 2022 roku w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP odbyła się uroczystość PRO MEMORIA celem uczczenia pamięci Anny Elżbiety Staruszkiewicz

29 czerwca 2022 roku w Sali im. Lecha Bądkowskiego UMWP odbyła się uroczystość PRO MEMORIA celem uczczenia pamięci Anny Elżbiety Staruszkiewicz

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości Fot. Iwona Olczak
29.06.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
29.06.2022

Gospodarzem uroczystości była Krystyna Bugajska – Fundator Fundacji Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM w Gdańsku a osobami wspominającymi śp. Annę Staruszkiewicz byli: Dyrektor Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Krystyna Dominiczak – była Dyrektor ROPS oraz Edyta Kondracka – Prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM. Sylwetkę śp. Anny Staruszkiewicz przedstawiła pułkownik Wita Ludwichowska – Pawłowska – Skarbnik Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP.

Pułkownik Wita Ludwichowska – Pawłowska w asyście major Teresy Hinz i major Haliny Łosińskiej, przekazała na ręce Krystyny Bugajskiej, przyznany pośmiertnie Annie Staruszkiewicz Złoty Krzyż Honorowy za całokształt pracy zawodowej i społecznej na rzecz środowisk młodzieżowych i senioralnych oraz krzewienie Idei, Myśli i Czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Krystyna Bugajska również została uhonorowana Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości uświetnił występ chóru Seniorów.

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca przebieg wydarzenia. Fot. Iwona Olczak]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk