OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Zdjęcie nagrody Lodołamaczy

Lodołamacze 2022 - zaproszenie do przesyłania zgłoszeń [INFORMACJA]

Zdjęcie przedstawia nagrodę Lodołamaczy. Źródło: www.lodolamacze.info.pl
11.07.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
11.07.2022

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), od 17 lat przyznają statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Termin zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji „Lodołamacze 2022” trwa do 15 sierpnia 2022 r.

Lodołamacze

Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Nieprzerwanie od 17 lat nagradzani są pracodawcy, instytucje oraz osoby, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm. Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Laureaci, uczestnicy

Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne. W ciągu 16 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1500 nagród oraz 400  wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 6000 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych.

Dwa etapy

Konkurs odbywa się dwuetapowo – na etapie regionalnym oraz centralnym. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy natomiast 6 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Kategorie konkursowe

  • Zatrudnienie Chronione
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
  • Instytucja
  • Przyjazna przestrzeń -Dostępność
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez barier

Kategorie specjalne:

  • Super Lodołamacz
  • Lodołamacz Specjalny

Zgłoszenia, informacje

Zgłoszenia oraz nominacji dokonać można przy pomocy formularza online dostępnego na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl . Kontakt w sprawie Konkursu: tel. 22 620 32 02; e-mail: lodolamacze@popon.plbiuro@popon.pl .

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk