NGO
Rozstrzygnięcie konkursu dot. wsparcia powiatowych Centrów Wsparcia [INFORMACJA]

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wsparcia powiatowych Centrów Wsparcia [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 21 lipca 2022 roku podjął Uchwałę Nr 727/371/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk