NGO
105. rocznica osadzenia Brygadiera Józefa Piłsudskiego

105. rocznica osadzenia Brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz Pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego przez władze pruskie w gdańskim więzieniu

22 lipca 2022 roku, odbyła się uroczystość związana z 105. rocznica osadzenia Brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz Pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego przez władze pruskie w gdańskim więzieniu.

Zgodnie z tradycją pod Aresztem Śledczym w Gdańsku przy ul. Kurkowej odbyła się uroczystość upamiętniająca osadzenie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w więzieniu. Inicjatorem uroczystości był Związek Piłsudczyków RP TP JP Okręg Gdański w Gdańsku.

Podczas uroczystości odśpiewano hymn Piłsudczyków – „My Pierwsza Brygada” oraz przedstawiono historię aresztowania brygadiera Józefa Piłsudskiego i pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego, które miało miejsce 22 lipca 1917 roku. Przemówienia wygłosili Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, Waldemar Kowalski – Muzeum II Wojny Światowej.

Symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego złożyły przedstawicielki Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego działającego przy Marszałku Mieczysławie Struku, Hanna Śliwa-Wielesiuk oraz Tamara Von Wiecka Olszewska.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk