Grafika poglądowa - przedstawia ks. Kaczkowskiego oraz nazwę i logotyp Nagrody. Źródło: fundacjakaczkowskiego.org

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody Okulary Ks. Kaczkowskiego! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - przedstawia ks. Kaczkowskiego oraz nazwę i logotyp nagrody. Źródło: fundacjakaczkowskiego.org
25.07.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
25.07.2022

Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego serdecznie zaprasza do wysyłania zgłoszeń do Nagrody "Nie widzę przeszkód". Kandydatury do Nagrody przyjmowane są do 12.08.2022 r.

Kogo można nominować do Nagrody?

Do konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba indywidualna. A także instytucja, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna i firma działająca zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, której działanie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z trudnościami mogą się stać wzorem postępowania dla innych osób aktywnych w obszarach działań istotnych dla Fundacji.

Ilu kandydatów można zgłosić do Nagrody?

Każdy zgłaszający może zaproponować dowolną liczbę kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane odrębnie, z zachowaniem postanowień Regulaminu Nagrody.

W jaki sposób mogę nominować kandydata?

Aby zgłosić kandydaturę wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy . Szczegółowy opis i kryteria wyboru znajdują się w treści Regulaminu Nagrody . Kapituła Nagrody, głosując nad wyborem Finalistów stawia sobie za cel zachowanie obiektywizmu i najwyższych standardów oceny kandydatów.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat?

Celem Nagrody jest: wyróżnienie za wrażliwość oraz empatię w podejściu do drugiego człowieka, za odwagę i bezkompromisowość w walce o godność jego życia oraz – w przypadku osób znajdujących się u kresu życia – umierania. Szczególnie cenne dla Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego są inicjatywy w obszarze wsparcia osób chorych onkologicznie i terminalnie, osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych, dyskryminowanych i definiowanych jako mniejszość.

Fundacja rozumie wsparcie jako działania na rzecz:

  1. podniesienia jakości życia ludzi chorych (rozwój, przemiana)
  2. podniesienia jakości opieki nad ludźmi chorymi, w szczególności w zakresie wspierającej komunikacji lekarz – pacjent
  3. idei medycyny paliatywnej
  4. wyrównywania szans ludzi z różnych powodów wykluczonych
  5. edukacji i promowania idei personalistycznego podejścia do drugiego człowieka
  6. promowania idei wolontariatu jako elementu rozwoju osobistego człowieka
  7. docenienia za niesienie pomocy ludziom słabym, dyskryminowanym czy z różnych powodów bezbronnym.

Terminarz i kontakt

  • ETAP II 13 – 28 sierpnia: Prace nad wyłonieniem 10. kandydatów nominowanych do Nagrody.
  • ETAP III 29 sierpnia – 9 września: Przekazanie 10. nominacji. Prace Kapituły nad wyłonieniem 3. Finalistów.
  • GALA 14 września: Gala Finałowa Nagrody Okulary Ks. Kaczkowskiego – Nie widzę przeszkód

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej organizatora fundacjakaczkowskiego.org, kontakt: telefon – 668 222 309 oraz email – nagroda@fundacjakaczkowskiego.org.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk