EKONOMIA SPOŁECZNA
Za nami Lokalne Forum Międzysektorowe w Debrznie! [RELACJA]

Za nami Lokalne Forum Międzysektorowe w Debrznie!

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk
27.07.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
27.07.2022

W środę, 20 lipca 2022 r. odbyło się w kolejne Lokalne Forum Międzysektorowe zorganizowane przez Up Foundation - Fundację Inicjowania Rozwoju. Wydarzenie zrealizowane zostało w subregionie południowym - gminie Debrzno.

Lokalne Forum Międzysektorowe

Wydarzenie w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego otworzył Maciej Kochanowski – Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP, który w swoim wystąpieniu podkreślił działalność kobiet na Pomorzu mówiąc, że „ekonomia społeczna jest kobietą”. W ramach pierwszej części spotkania odbyła się prezentacja projektu Bohaterki Codzienności – kobiety w trzecim sektorze, przedstawiona przez Natalię Siudę oraz wyników badania przeprowadzonego w ramach projektu, które omówiła dr Anna Strzałkowska z Uniwersytetu Gdańskiego. Pełen raport znaleźć można na stronie internetowej projektu, link: naciśnij tutaj. Kolejną część wydarzenia rozpoczęły prezentacje dobrych praktyk/ działalności kobiet w przedsiębiorczości społecznej, które przybliżyły Jolanta Rychlik z Fundacji „Świat Wrażliwy”, Maria Danuta Kordykiewicz z Sabatu Szefowych Człuchów Chojnice, Marta Urbańska z Biura detektywistyczno-prawnego PAKT oraz Monika Frankowska z Bistro Burger i Schabowy, która również przygotowała smakowity catering na spotkanie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się debata o szansach i wyzwaniach kobiecej przedsiębiorczości poprowadzona przez Katarzynę Dudzic – Przewodniczącą Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w której udział wzięli:

  • Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego;
  • Jolanta Szydłowska – Przewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet;
  • Anna Bielawska-Jutrzenka – Dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Czersku;
  • Lidka Makowska – Prezeska TAK – Trójmiejska Akcja Kobieca;
  • Ola Karowska – Dyrektorka Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie;
  • Nina Pachura – Dyrektorka Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierznie.

Wydarzenie zakończyło się natomiast prezentacją konkursu grantowego – Funduszu Inicjowania Rozwoju. Jeszcze raz gratulujemy UP Foundation – Fundacji Inicjowania Rozwoju organizacji kolejnego, niezwykle owocnego spotkania oraz dziękujemy Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” za nieocenione wsparcie w jego realizacji.

Projekt pozakonkursowy ROPS

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022″ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia. Fot. Marcin Mielewczyk]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk