NGO
Obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

„Pamięć o Powstaniu Warszawskim to także pamięć o tym, żeby nie dopuścić do tak wielkich tragedii jakim ono było. […] Powstanie Warszawskie ma duże znaczenie w tym, jak postępować w życiu, jak realizować poczucie patriotyzmu, żeby osiągnąć pozytywne wyniki.” – prof. Jerzy Grzywacz ps. „Tapir”, żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, Gdańsk, 1.08.2022r.

Tradycyjnie o symbolicznej godzinie „W”, cała Polska oddała hołd Powstańcom Warszawskim, upamiętniając wydarzenia z 1 sierpnia 1944 roku.

Oficjalna uroczystość w Gdańsku odbyła się u stóp obelisku upamiętniającego Polskie Państwo Podziemne (Targ Rakowy).

Wśród zgromadzonych, zaproszonych przez Miasto Gdańsk i Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, byli świadkowie wydarzeń sprzed lat, uczestnicy Powstania Warszawskiego – Hanna Reszczyńska-Essigman oraz prof. Jerzy Grzywacz.

Wyjątkowe wyróżnienie, Złoty Krzyż 80. Rocznicy Utworzenia Armii Krajowej z rąk przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prof. Jerzego Grzywacza i kmdr Romana Rakowskiego, odebrał ks. prałat mgr Ireneusz Bradtke, proboszcz w parafii Wniebowzięcia NMP.

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowali:

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Grzegorz Grzelak, przedstawiciele i przedstawicielki Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego – Karol Wardański, Hanna Śliwa-Wielesiuk, Jerzy Tarasiewicz, Andrzej Kowalczys oraz Tamara Von Wiecka-Olszewska.

Po uroczystości symboliczny bukiet kwiatów złożono również pod Pomnikiem poświęconym harcerkom i harcerzom Byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk