NGO
85. rocznica ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD

85. rocznica ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD w latach 1937-1938

85 lat temu, 11 sierpnia 1937 na rozkaz Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR, rozpoczęła się tzw. „operacja polska” NKWD. Masowa i systematyczna eksterminacja Polaków na terenie sowieckiej Rosji.

W wyniku licznych prześladowań Polaków w ZSRR w latach 1937-38 zginęło, co najmniej 111 tys. Polaków, a prawie 29 tys. zostało zesłanych do łagrów. Polaków mieszkających na terenie republik białoruskiej i ukraińskiej deportowano do Kazachstanu i na Syberię.

11 sierpnia 2022 roku w 85. rocznicę ludobójstwa odbyła się uroczystość upamiętniająca te wydarzenia zorganizowana przez Prezydent Miasta Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz, Gdańską Rodzinę Katyńskiej i Związek Sybiraków Oddział Gdańsk.

Podczas ceremonii głos zabrali Wicewojewoda Pomorski – Mariusz Łuczyk, Prezydent Miasta Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz oraz Hanna Śliwa-Wielesiuk. Hołd przy obelisku upamiętniającym ofiary „operacji polskiej” NKWD w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego złożyły Hanna Śliwa-Wielesiuk oraz Tamara Von Wiecka Olszewska – przedstawicielki Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego działającego przy Marszałku Mieczysława Struka.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk