NGO
Spotkanie Koleżeńskie Strzebielinkowców 2022

Spotkanie Koleżeńskie Strzebielinkowców 2022

"Chcieli zabić pamięć, chcieli zabić nadzieję" - 14 sierpnia 2022 r. pod bramą byłego Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku odbyło się spotkanie Koleżeńskie Strzebielinkowców.

Spotkanie organizowane jest corocznie przez Stowarzyszenie Strzebielinek w celu oddania hołdu wszystkim internowanym, dzięki którym to miejsce stało się symbolem wolnej demokratycznej Polski
i miejscem edukacji dla przyszłych pokoleń.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenia przyznawanego za zasługi dla Niepodległej, działaczom
na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Medale wręczone z rąk Wojewody Pomorskiego – Dariusza Drelicha, przyznane zostały przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Strzebielinkowców oraz Wojewoda Pomorski – Dariusz Drelich, Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius, Wiceprezydent Miasta Gdynia – Michał Guć, Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – Krzysztof Dośla. Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka reprezentowała Tamara Von Wiecka Olszewska.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk