"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Uhonorowanie laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” z powiatu kartuskiego

Uhonorowanie laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” z powiatu kartuskiego

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
29.08.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
29.08.2022

W poniedziałek 29 sierpnia 2022 roku w Kartuskim Centrum Kultury Danuta Rek – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego uhonorowała Aleksandrę Lewicz – Zwyczajną- Niezwyczajną Seniorkę oraz Irene Zielka – Przyjaciółkę Seniorów. W wydarzeniu z udziałem Iwony Formeli - Członka Zarządu Powiatu Kartuskiego, przedstawicieli JST, liderów Klubów Seniora oraz kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej uczestniczyła Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej oraz licznie zgromadzeni kartuscy Seniorzy.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Aleksandra Lewicz od roku 2008 aktywnie działa jako koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kartuzach. Posiada ogromny potencjał doświadczenia – była dyrektor Liceum Ekonomicznego w Kartuzach. Swoją pasją zaraża innych seniorów z Kartuz, pomaga im w niełatwej sytuacji zmiany w życiu – przeskok z życia zawodowego na etap w dojrzałym wieku. Okres ten to często samotność, brak bliskiej osoby czy najbliższej rodziny.

Pani Aleksandra Lewicz organizuje nam czas, zachęca do różnej aktywności w grupach. Działalność w UTW jest sposobem na spędzanie wolnego czasu i realizacji marzeń. Dlatego zgłaszam tę kandydaturę do nagrody.

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego – Ryszard Wiczling

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

W imieniu członków Klubu Seniora w Goręczynie chciałbym przedstawić Państwu kandydaturę osoby, która w naszej opinii powinna zostać wyróżniona w konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Przyjaciółka Seniorów. Pani Irena Zielka jest emerytowaną nauczycielką. Przez wiele lat uczyła języka polskiego w Zespole Szkół w Goręczynie. Miała dobry kontakt z młodzieżą i jako nauczyciel uwrażliwiała ich na problemy osób starszych. Podejmowała wiele inicjatyw na rzecz seniorów angażując w działania młodzież szkolną. Do dziś w pamięci mieszkańców Goręczyna i okolic pozostają wystawiane w plenerze dla seniorów przez uczniów Zespołu Szkół w Goręczynie spektakle takie jak: „Dziady” Mickiewicza, czy „Balladyna” Słowackiego w reżyserii pani Ireny. Przez wiele lat Pani Irena organizowała spotkania dla seniorów, tzw. „Dni Seniora” dla mieszkańców Goręczyna i okolicznych sołectw. Spotkaniom tym zawsze towarzyszyły montaże słowno – muzyczne przygotowane i wykonane przez młodzież, pod kierunkiem Pani Ireny.

Pani Irena udzielała się również jako członek Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, przez jedną kadencję pełniła funkcje Prezesa oddziału Somonino a w latach 90-tych prowadziła koło w Goręczynie. Pani Irena to osoba żywiołowa, z głową pełną pomysłów. Udało się jej zintegrować grupę osób w srebrnym wieku, dla których organizuje czas. Podczas wspólnych spotkań każdy z nas czuje się szczególny. Irena wyzwala w nas potrzebę działania, pobudza do aktywności i poszerza nasze horyzonty. W ciągu minionego roku udało nam się wspólnie wyjechać na spektakl do Teatru Muzycznego w Gdyni, na koncert Czerwonych Gitar w Filharmonii Bałtyckiej, oraz na koncert „Seniorzy Seniorom” do Żukowa. Regularnie gramy w kręgle w miejscowym lokalnym Pubie, a także korzystamy z zabiegów w SPA. Regularnie uczestniczymy w warsztatach kulinarnych, rehabilitacyjnych, rękodzieła a także zajęciach ZUMBA dla seniorów oraz spacerujemy z kijami nordic walking. Aktualnie przygotowujemy się do wyjazdu na wycieczkę do Warszawy, którą w całości zorganizowała nam nasza liderka.

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego – Ryszard Richert

Nagrody

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują:

w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka” –

kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę

w kategorii „Przyjaciółka Seniorów” –
kosz z produktami regionalnymi, dyplom
oraz grafikę

Gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk