OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Za nami kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych [RELACJA]

Za nami kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.
20.09.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
20.09.2022

We wtorek 20 września 2022 r. w formie zdalnej odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie poprowadziła tradycyjnie Przewodnicząca Rady - Katarzyna Heba.

W programie spotkania znalazły się następujące tematy:

  •  sprawy bieżące oraz kwestie dotyczące procesu deinstytucjonalizacji w regionie szczegółowo omówiła Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS;
  • informacje dotyczące Regionalnej Gali XVII Edycji Konkursu Lodołamacze 2022 przekazała Monika Pazik – Kierownik Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
  • konkurs grantowy ze środków PFRON na rok 2022 podsumowała natomiast Bożena Ugowska z Referatu ds.Osób z Niepełnosprawnościami;
  • uczestnicy spotkania poruszyli również kwestie związane z organizacją Pomorskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami.

W posiedzeniu uczestniczyła Agnieszka Zabłocka – Zastępczyni Dyrektor ROPS.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk