NGO
83. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

83. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

83. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

27 września 2022 r., Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kombatanci wojenni, samorządowcy, żołnierze i harcerze zebrali się przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsk, aby wspólnie uczcić, 83. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali hymnu państwowego odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej, apelu pamięci i pieśni patriotycznej.

Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowała Hanna Zych-Cisoń– wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego, Karol Wardański oraz Tamara von Wiecka – Olszewska.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk