NGO
Rozstrzygnięcie konkursu dot. promocji i organizacji wolontariatu [INFORMACJA]

Rozstrzygnięcie konkursu dot. promocji i organizacji wolontariatu [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 943/389/22 z dnia 27 września 2022 r. ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk