"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Firma NORDVIK z Redy Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie wejherowskim

Firma NORDVIK z Redy Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie wejherowskim

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Iwona Olczak
14.10.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
14.10.2022

W piątek 14 października 2022 roku podczas Seniorady w Redzie, Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego uhonorował laureata w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”. W wydarzeniu wzięło udział około 200 Seniorów. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowała Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Firma NORDVIK Krzysztof Wróbel i Gabriela Wróbel, są długoletnimi członkami Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Reda. Biorą czynny udział w działalności w krzewieniu i rozpowszechnianiu kultury kaszubskiej w naszym mieście. Ich aktywna działalność jest dla naszego oddziału wielką podporą, np. gdy stawialiśmy w Parku Rodzinnym w Redzie obelisk poświęcony jednemu z naszych założycieli ZKP Oddział Reda – ufundowali kamień na ten cel. Dofinansowują naszą różnorodną działalność (wycieczki, spotkania towarzyskie, różnego rodzaju wyjazdy). Bardzo pomagają w organizowaniu różnych przedsięwzięć na rzecz kultury kaszubskiej. Biorą też udział w dofinansowaniu i organizacji różnego rodzaju  jubileuszy i festynów. Bez ich wielkiego zaangażowania wiele spraw byłoby trudno zrealizować. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tak wielką pomoc jaką świadczą dla Kaszub i naszego Zrzeszenia. Zatrudniają w swojej firmie w większości pracowników 50 +, są też zatrudnione osoby 60+, które wspierają w ich aktywności zawodowej. Prowadzą także działalność międzypokoleniową, zatrudnieni są też synowie i synowe oraz inne osoby młode.

Kandydaturę zgłosiła: organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, zrzeszająca Seniorów: Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Reda

Nagrody:

Firma NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie Spółka Jawna otrzymuje: dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk