OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 26.10.2022 [RELACJA]

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - 26.10.2022 [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego.
26.10.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
26.10.2022

W środę, 26 października 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie, które odbyło się w formie zdalnej poprowadziła Przewodnicząca Rady - Katarzyna Heba.

Tematem przewodnim spotkania był projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. O pracach nad Programem oraz najistotniejszych kwestiach związanych z dokumentem opowiedział Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z NGO. Szczegółowo założenia Programu omówiła natomiast w swojej prezentacji Agata Chrul – Kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ROPS. Podczas posiedzenia rozmawiano także o sprawach bieżących Rady.

W spotkaniu uczestniczyły Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS oraz Agnieszka Zabłocka – Zastępczyni Dyrektor ROPS.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk