NGO
Relacja z 11. Forum Inicjowania Rozwoju.

Relacja z 11. Forum Inicjowania Rozwoju.

Grafika promująca wydarzenie aut. UP Foundation

Dobre praktyki, dyskusje, warsztaty i 6 nagrodzonych partnerstw międzysektorowych podczas 11. Forum Inicjowania Rozwoju.

8 listopada 2022, w Olivia Centre, w Gdańsku, w ramach corocznej, największej na Pomorzu międzysektorowej konferencji Forum Inicjowania Rozwoju organizowanej przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP Foundation, odbyło się Forum Wolontariatu Pracowniczego. Podczas wydarzenia, liderki i liderzy lokalnego biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych dyskutowali na temat wolontariatu jako narzędzia mającego wpływ m.in. na rozwiązywanie globalnych wyzwań wynikających z Agendy 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum było częścią obchodów dla Gdańska i Pomorza, jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.

Był to również uroczysty moment finałowej gali ósmej edycji Konkursu Grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju (FG FIR), podczas której rozdano granty o wartości
122 tysięcy zł. Środki finansowe przekazano sześciu innowacyjnym partnerstwom międzysektorowym z Pomorza.

Jubileuszową konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Leszek Bonna, słowami skierowanymi do organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy “Bo po prostu bez Was nie działa”. Swoją obecnością zaszczycił nas także Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Pan Grzegorz Szczuka.

 – Należy podkreślić, że tak naprawdę na Forum Wolontariatu Pracowniczego stoimy solidarnie od wielu miesięcy i w codziennych działaniach budujemy żywą Europejską Stolicę Wolontariatu Gdańsk 2022 – powiedziała podczas uroczystego otwarcia organizatorka Forum, Prezeska UP Foundation i Head of HR w Scalac, Monika Hinc.

Wolontariat to jednak nie tylko działanie w obliczu kryzysów. Wolontariat pracowniczy to narzędzie doceniane przez coraz większe grono pracodawców, jako ich droga do zrównoważonego rozwoju, w nurcie ekonomii współpracy, kultury relacji, partycypacji społecznej. – podkreśla Monika Hinc. Mówią o tym także trendy. Wg badania Edelman Trust Barometr 2021, aż 86% pracowników oczekuje od zarządzających zaangażowania się w tematy społeczne – dodaje.

Podkreśliła to w swoim wystąpieniu także Gościni Specjalna Forum – Pani Katarzyna Andrzejczyk Briks – ekspertka zajmująca się analizą trendów i sygnałów zmian, wykładowczyni m. in. Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Następnie pogłębiła swoje refleksje w interesującej rozmowie z dr Moniką Popow, badaczką edukacji, pełnomocniczką Prezydenta Miasta Gdańska ds. Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.

– Z wielu badań wynika, że ludzie, szczególnie pokolenia Millenialsów i Gen Z, chcą dziś pracować dla firm, dla których istotne są ważne kwestie związane z klimatem, czy społeczeństwem. Takie firmy przyciągają do siebie kulturą pracy pracowników, ale także mają większe szanse zaangażować i zatrzymać u siebie utalentowanych ludzi i rozwijać ich kompetencje.

– Trend aktywizmu społecznego pokazuje, że niektórzy z nas angażują się w działania, ponieważ chcą mieć wpływ na świat i zmieniać go na lepsze. Poświęcają swój czas na działanie, co do którego są przekonani. Firmy, które rozwijają wolontariat pracowniczy są postrzegane jako bardziej przyjazne środowiska pracy.

– Kiedy patrzymy na cele zrównoważonego rozwoju widzimy, jak wiele naprawdę dużych wyzwań mamy przed sobą. Bez zaangażowania biznesu i nowych usług społecznych jako społeczeństwo nie będziemy w stanie wyjść z sytuacji kryzysowych, rozwijać się i budować kapitału społecznego. Biznes odgrywa tu ogromną rolę, ale czas superbohaterów, którzy “muszą sobie poradzić” samotnie minął. Jesteśmy sobie potrzebni i tych wyzwań, które są przed nami, nie rozwiążemy w pojedynkę, potrzebujemy umiejętności współpracy i tworzenia sojuszy – podkreślała Katarzyna Andrzejczyk-Briks. – Takie wydarzenie, jak Forum, służy powiększeniu rezerwuaru zaufania społecznego. Tworzycie tu więzi, które będą owocować dalej, a zaufanie to taki sam kapitał, jak pieniądze. – dodała.

Kluczowym przesłaniem panelu “Biznes na drodze do zrównoważonego rozwoju. Rola wolontariatu pracowniczego” poprowadzonego przez Ewę Sowińską, Partnerkę Zarządzającą ESO Audit była autentyczność biznesu oraz potrzeba stałego dialogu z otoczeniem społecznym, zadawanie pytań, odpowiadanie na realne potrzeby.

Forum było szansą do wysłuchania praktyczek i praktyków biznesu. Kluczowym przesłaniem panelu “Biznes na drodze do zrównoważonego rozwoju. Rola wolontariatu pracowniczego” poprowadzonego przez Ewę Sowińską, Partnerkę Zarządzającą ESO Audit, była autentyczność biznesu oraz potrzeba stałego dialogu z otoczeniem społecznym, zadawanie pytań, odpowiadanie na realne potrzeby.

Podczas tegorocznego Forum wręczono także granty FG FIR dedykowane projektom społecznym o łącznej wartości 122 tysięcy złotych oraz przekazano kompleksowe wsparcie merytoryczne sześciu inicjatywom międzysektorowym.

– Dotychczas, FIR UPF zapewniła swoim beneficjentom 140 godzin szkoleniowych i aż 580 godzin konsultacji doradczych – podkreśliła Alicja Skonieczna, Prezes Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.

– Nagrodzone inicjatywy to odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności Pomorza. To dla nas ważne, by wspierać takie projekty, bo ludzie je tworzący najlepiej znają wyzwania swojego najbliższego otoczenia i poprzez wsparcie pozyskane z Funduszu Inicjowania Rozwoju mają możliwość realizacji ciekawych i potrzebnych koncepcji” – mówi Monika Hinc, Prezeska UP Foundation.

Granty otrzymały organizacje pozarządowe, które zbudowały innowacyjne partnerstwa międzysektorowe, tj. :

  • “Budowa Altany Warsztatowej”, którego liderem jest Fundacja Anielskie Ranczo. Nagrodę wręczyli reprezentanci Partnera Strategicznego Funduszu, LPP.
  • “Zielono mi”, którego liderem jest Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja. Nagrodę wręczyły przedstawicielki i przedstawiciele Partnera Funduszu, Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego.
  • “Kuźnia Niebieskich Talentów”, którego liderem jest Stowarzyszenie Brzostek Top Team. Nagrodę wręczył przedstawiciel Partnera Funduszu, Grupy ERGO Hestia.
  • “Wodonerzy – strażnicy wody i wewnętrznej przyrody”, którego liderem jest Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa. Nagrodę wręczyły przedstawicielki Partnera Funduszu, firmy Farm Frites Poland.
  • “#gdanskiSteam”, którego liderem jest Stowarzyszenie Falco Gedanense. Nagrodę wręczyła przedstawicielka Partnera Funduszu, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.
  • “Zdrowa sportowa głowa”, którego liderem jest Fundacja Graj z Głową. Nagrodę wręczyli przedstawiciele Partnerów Funduszu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej, Pracodawców Pomorza, Polskiego Instytutu Etyki.

– Każda z docenionych inicjatyw wpływa na realną zmianę społeczną na Pomorzu. Co bardzo ważne, konkurs realizujemy po partnersku – z innymi firmami, wspólnie dając szansę zaistnienia w naszej przestrzeni wspaniałych projektów – podkreśla przedstawicielka jednego z partnerów strategicznych Patrycja Zbytniewska, liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego LPP oraz prezeska Fundacji LPP.

– W dotychczasowej działalności Funduszu wsparliśmy finansowo i merytorycznie 34 organizacje pozarządowe, realizujące działania w najtrudniejszym z możliwych modelu współpracy – biznes, NGO i sektor publiczny – dodaje Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR/ESG, Polpharma.

– Wspieramy konsekwentnie pomorskie inicjatywy. Wśród nich, dotychczas granty otrzymali: Browar Spółdzielczy, Tczewscy Kurierzy Rowerowi, Sklep charytatywny Luk Luk, Kobiety Wędrowne, Siejemy Ferment, Zeroban czy Kawiarnia Caffe Aktywni – mówi Mario Everardo Zamarripa Gonzalez, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie ERGO Hestia.

– Większość z nich to już marki i innowatorzy na skalę nie tylko regionalną, ale i ogólnopolską” – dodaje Jolanta Szydłowska, Prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Prezes Forum Pracodawców Północy.

– To pokazuje ogromny kapitał społeczny Pomorza – dodaje Katarzyna Weremko, dyrektorka departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

  1. Forum Inicjowania Rozwoju – Forum Wolontariatu Pracowniczego było okazją do wymiany doświadczeń, edukacji i networkingu – zapewnia Jowita Twardowska dyrektor sprzedaży i marketingu MTG SA. Było także przestrzenią do określenia wspólnych planów na przyszłość dla rozwoju wolontariatu pracowniczego w Gdańsku i na całym Pomorzu.

– Forum obfitowało w szereg dobrych praktyk i inspiracji związanych z rozwojem wolontariatu pracowniczego na rzecz wsparcia wspólnot lokalnych, klimatu, edukacji, a co za tym idzie – na rzecz celów zrównoważonego rozwoju – mówi Katarzyna Majchrzak, szefowa ds. komunikacji i zaangażowania społecznego w Farm Frites Poland S.A.

Uczestniczki i uczestnicy wydarzenia poznali przykłady Wolontariatu Pracowniczego w poszczególnych organizacjach, w tym program “Hestyjne Centrum Wolontariatu” Grupy ERGO Hestia, program “Tydzień Wolontariatu Pracowniczego NN” Nationale-Nederlanden, czy też praktyki Coca-Cola HBC Polska. Swoimi doświadczeniami podzieliła się również przedstawicielka Grupy LPP, która opowiedziała m.in. o programie minigrantów pracowniczych. Zwróciła też uwagę na potrzebę dawania zespołom możliwości angażowania się w wolontariat w oparciu o talenty i kompetencje, którymi dysponują. Podczas warsztatów, poznaliśmy kluczowe kroki w stronę współtworzenia włączającej i różnorodnej przestrzeni społecznej w miejscu pracy, opartej na wolontariacie, przy mądrym wsparciu pracodawcy.

Oto kilka kluczowych wskazówek zebranych od ekspertek Forum:

– Zaczynajmy od celu. Zastanówmy się, w jaki sposób chcemy zaistnieć w społeczności lokalnej, w której działa nasza firma. Jak chcemy wpłynąć na otoczenie: środowisko, pracowniczki i pracowników, mieszkanki i mieszkańców lokalnej społeczności. Wybierzmy obszar działania, z uwzględnieniem opinii i potrzeb pracowników i pracowniczek firmy. Pamiętaj, że muszą oni identyfikować się z beneficjentami swych działań. Zastanówmy się z kim możemy podjąć współpracę. Jakie organizacje pozarządowe mogą być naszymi partnerami. Stwórzmy program wolontariatu pracowniczego, z zaangażowaniem Twoich pracowniczek i pracowników. Niech to oni/one będą jego twórcami i twórczyniami. Pamiętajmy o wdzięczności wobec wolontariuszy. Docenianie nie jest jeszcze zbyt popularne w kulturze polskich firm. Mówimy dużo o porażkach, obwiniamy, jednocześnie nie celebrujemy dobrych rzeczy, sukcesów. Ludzi trzeba dostrzegać i dawać im głos – zauważyła Jolanta Rychlik, prezeska Fundacji Świat Wrażliwy oraz Caffe Aktywni, współorganizatorka warsztatów i forum.

Ważną częścią Forum był Okrągły Stół dla Wolontariatu Pracowniczego poprowadzony przez Dorotę Sobieniecką-Kańską, dyrektorkę Gdańskiego Klubu Biznesu. Przy stole zasiedli przedstawiciele lokalnego biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, w tym: Patrycja Zbytniewska – liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego LPP, prezeska Fundacji LPP, Michał Gąsiorowski – dyrektor 8. Oddziału Santander Bank Polska w Gdańsku, wolontariusz Fundacji Santander, Alicja Skonieczna – prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, Izabela Dyakowska – prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, Dawid Jastrzębski – prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Andrzej Kowalczys – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Marianna Sitek-Wróblewska – prezeska Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.

Rekomendacje, które wypracowaliśmy w ramach Okrągłego Stołu podsumowała ekspertka Forum, Izabela Dyakowska, prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego.

– Świat zmienia się na naszych oczach i z naszym udziałem jak nigdy dotąd (…) Aspekty społeczne stają się zauważalne, niezbędne. Trenujemy obywatelskość również w środowisku pracy. Jest to dla nas duży przywilej i wyzwanie, bezcenne doświadczenie wiedzy o sobie, o naszych organizacjach, o świecie, o tym, kim jesteśmy i dlaczego warto iść dalej razem. Zwróćmy uwagę, że słowa klucze „po – moc”, albo „praco – dawca”, patrząc przez pryzmat wolontariatu pracowniczego, niosą dla nas ważne przesłanie. Wolontariat pracowniczy to także szansa na zmianę paradygmatu w edukacji. Uczymy się najlepiej w sytuacjach pomagania, w działaniu i współpracy, od siebie nawzajem. W wolontariacie mamy to jak na talerzu. Ważną rolę w tym procesie zmian odgrywa miasto, region, mając moc wprowadzania strategicznych planów. A tego nie ma bez udziału społecznie odpowiedzialnego biznesu. Trudno nie docenić tego ogromnego kapitału, nie tylko finansowego, ale szczególnie tego ludzkiego. Szeregi fantastycznych ludzi, z często ukrytymi talentami i kompetencjami przy wsparciu swoich pracodawców, są w zasięgu, by służyć wspólnocie, abyśmy mieszkali w lepszych, szczęśliwych społecznościach, szczęśliwych miastach. Jesteśmy zdania, że kolejnym krokiem jest budowanie w partnerstwach międzysektorowych świadomych zaangażowanych polityk organizacyjnych i polityk regionalnych uwzględniających wolontariat pracowniczy – na serio! Nasze międzysektorowe Rekomendacje Okrągłego Stołu Wolontariatu Pracowniczego wypracowane podczas gdańskiego Forum Wolontariatu Pracowniczego 8 listopada 2022 niosą ważne przesłanie i wyzwanie dla nas wszystkich.

 

– Miasto Gdańsk, jako Europejska Stolica Wolontariatu 2022, to miejsce gdzie rodzą się innowacje na rzecz ważnych celów. Forum jest przestrzenią do inicjowania zmiany, do wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania trudnych problemów w sposób interdyscyplinarny, międzysektorowo – mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska.

Spotkanie poprowadziły Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu oraz Małgorzata Wokacz – Zaborowska, dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

Forum odbyło się dzięki zaangażowaniu Partnerów biznesowych i zostało sfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego.

Pyszną obsługę cateringową zapewniły gdańskie przedsiębiorstwa społeczne: Aktywni Cafe oraz Kuchnia Aleksandry.  W trakcie Forum upominki dla uczestników wręczyły Pomorskie Podmioty Ekonomii Społecznej, m.in. Fundacja Twoja Rola, Spółdzielnia Socjalna Heca, Spółdzielnia Socjalna Zeroban, Kawiarnia Caffe Aktywni, Browar Spółdzielczy.

FB: @upfoundation

www.forumrozwoju.org.pl

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk