PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Rozpoczął się cykl szkoleń „Praca z osobą sprawującą przemoc w rodzinie” [RELACJA]

Rozpoczął się cykl szkoleń „Praca z osobą sprawującą przemoc w rodzinie” [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia. Fot. Beata Perez Borjas
17.11.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
17.11.2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z Akademią Kształcenia Zawodowego organizuje cykl sześciu trzydniowych szkoleń w zakresie pracy z osobą sprawującą przemoc w rodzinie, które odbywają się w Hotelu Renusz w Gdańsku.

Każde szkolenie obejmuje łącznie 24 godziny dydaktyczne i prowadzone jest przez Aleksandrę Karasowską, Lidię Makarską, Alicję Rosicką-Harasimowicz oraz Adama Chojnackiego. Udział w szkoleniu poświadczony zostanie certyfikatem.

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • profilaktyki przemocy, zasad prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy
  • zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacji psychologicznej osób doznających przemocy, zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy:
  • przemocy wobec dziecka
  • etapów pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie (studium przypadku rodziny dotkniętej problemem przemocy)
  • przemocy w rodzinie wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami
  • współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych
  • superwizji
  • prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy.

 

[Poniżej galeria zdjęć z przebiegu szkolenia. Fot. Beata Perez Borjas]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk