NGO
Spotkanie Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego z prezydent Gdańska

Spotkanie Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego z prezydent Gdańska

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania aut. Grzegorz Mehring/gdansk.pl
17.11.2022
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
17.11.2022

9 listopada w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się spotkanie Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz.

Spotkanie rozpoczęła Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która serdecznie powitała zebranych, następnie głos oddała Przewodniczącemu Kolegium Karolowi Wardańskiemu. Pan Karol Wardański w imieniu wszystkich podziękował za zaproszenie oraz dobrą współpracę pomiędzy urzędem, a kombatantami. Podkreślił znaczenie wsparcia ze strony Prezydent Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego w przygotowaniu paczek świątecznych dla kombatantów. Przewodniczący w ogólnym zarysie przedstawił zadania jakimi obecnie zajmują się członkowie Kolegium.

Podczas dyskusji przedstawiciele poszczególnych związków omówili sytuację dotyczącą lokali, finansów, a także stanu osobowego swoich organizacji.

Przedstawiciele Kolegium obecni na spotkaniu rozmawiali z prezydent Gdańska
o swoich bieżących potrzebach związanych z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi. Palącym problemem kombatantów jest utrzymanie siedzib związków borykających się z szalejącą inflacją. W związku z tym głównym tematem spotkania było zorganizowanie w Gdańsku wspólnej przestrzeni dla stowarzyszeń i organizacji kombatanckich. Padła propozycja, aby taką przestrzeń zaaranżować w budynku przy ul. Dolna Brama 8.

Nie zabrakło też podziękowań z obu stron za upamiętnianie wydarzeń historycznych
i ważnych rocznic, za organizację których odpowiada Urząd Miasta w Gdańsku, ale też za udział licznych delegacji środowisk kombatanckich i osób represjonowanych we wszystkich wydarzeniach patriotycznych.

Na zakończenie ustalono, iż członkowie Kolegium, po uprzednim ustaleniu terminu, będą mogli obejrzeć pomieszczenia (w trakcie remontu) w budynku przy ul. Dolna Brama 8.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk