NGO
Skład Komisji Wyborczej do procesu wyboru KM FEP 2021-2027

Skład Komisji Wyborczej do procesu wyboru KM FEP 2021-2027

Skład Komisji Wyborczej powołanej przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego do procesu przeprowadzenia wyboru organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk