Dzień Pracownika Socjalnego – 21.11.2022 [ŻYCZENIA]

Dzień Pracownika Socjalnego - 21.11.2022 [ŻYCZENIA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Dzień pracownika socjalnego, 21 listopada. Autor: Maciej Kochanowski
21.11.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
21.11.2022

We wszystkich jednostkach pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2021 roku zatrudnionych było 7 210 osób. Spośród nich 1 127 stanowili pracownicy socjalni*. Ten wyjątkowy zawód wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także empatii, niezwykle ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. To właśnie pracownik socjalny jest osobą, która daje potrzebującym nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

W tym wyjątkowym dniu, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim pracownikom szeroko rozumianej pomocy społecznej, za trud i zaangażowanie włożone w pracę na rzecz drugiego człowieka.
Życzymy niesłabnącej energii, ciepła, empatii i motywacji do pełnienia wśród mieszkańców Pomorza tej ważnej misji.
Niech w codziennej pracy nigdy nie zabraknie Wam entuzjazmu, siły i satysfakcji z niesienia pomocy innym.

Dyrekcja i pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk