NGO
[AKTUALIZACJA 26.11 i 01.12] Lista organizacji kandydujących do KM FEP zakwalifikowanych do kolejnego etapu wyborów

[AKTUALIZACJA 26.11 i 1.12] Lista organizacji kandydujących do KM FEP 2021-2027 zakwalifikowanych do kolejnego etapu wyborów

Grafika poglądowa, zawiera napis: Lista organizacji kandydujących do KM FEP 2021-2027 zakwalifikowanych do kolejnego etapu wyborów
22.11.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
22.11.2022

Komisja Wyborcza zgodnie przygotowała listę kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu procedury wyborów do KM FEP 2021-2027.

Komisja Wyborcza powołana przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej zwaną Ordynacją) przedstawia listę organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust. 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (KM FEP), których zgłoszenia zostały zweryfikowane formalnie.

[aktualizacja 26.11.2022] PRZESŁANE FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

[aktualizacja 01.12.2022] PRZESŁANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Fundacja Dla Was

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk