NGO
Wkrótce: II Pomorskie Forum Wolontariatu

Wkrótce: II Pomorskie Forum Wolontariatu

Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Pomorskie Forum Wolontariatu to międzysektorowe spotkanie w tematyce wolontariatu o charakterze edukacyjnym, sieciującym i inspirującym, organizowane w szczególnym dla nas roku, kiedy to Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z partnerami po raz kolejny tworzy przestrzeń spotkania dla praktyków i sympatyków wolontariatu, która posłuży czerpaniu z dobrych praktyk wolontariatu oraz dyskusji o kierunkach rozwoju tej gałęzi sektora pozarządowego.

W programie zaplanowana została debata oraz sesja dobrych praktyk jako forum prezentacji pomorskich doświadczeń wolontariackich, wymiany opinii i inspiracji ku przyszłym ścieżkom rozwoju. Organizatorzy przygotowali również cykl praktycznych warsztatów, które posłużą wzmacnianiu potencjału kompetencyjnego pomorskich wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu. Nie zabraknie również miejsca na spotkania, rozmowy, wymianę doświadczeń i integrację.

Pomorskie Forum Wolontariatu powstało z intencją wspierania mieszkańców Pomorza, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i otoczenia wolontariatu w aktywność wolontariacką. Zaproszenie na Forum kierujemy przede wszystkim do środowiska pomorskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, placówek kulturalnych, szkolnych kół wolontariatu, ale także do wszystkich mieszkańców Pomorza działających społecznie w grupach nieformalnych na rzecz dobra wspólnego i zainteresowanych tematyką wolontariatu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja.

Bądźcie i korzystajcie z wydarzenia razem z nami, bo przecież BEZ NAS NIE DZIAŁA!

Formularz do zapisów: https://tiny.pl/wwv6l

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.wolontariatgdansk.pl oraz wydarzeniu na Facebook: https://fb.me/e/2Dp6Pg2uK

Wydarzenie jest współrealizowane w ramach zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk